Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Audio   Radiotamaşalar 

Abbasov Əşrəf., Cahangir Məmmədov. "Həyətim mənim həyatım mənim" - I hissə
Uzunluq: 71:50

Abbasov Əşrəf., Cahangir Məmmədov. "Həyətim mənim həyatım mənim" - II hissə
Uzunluq: 50:38

Adıgözəlov V., Kürçaylı Ə. "Boşanaq evlənərik" - I hissə
Uzunluq: 52:35

Adıgözəlov V., Kürçaylı Ə. "Boşanaq evlənərik" - II hissə
Uzunluq: 73:36

Axundzadə M.F. "Molla Xəlil İbrahim Kimyagər".
Uzunluq: 40:31

Cəfərzadə Əzizə. ""Bəla" povesti əsasında radio tamaşa - I hissə
Uzunluq: 31:14

Cəfərzadə Əzizə. ""Bəla" povesti əsasında radio tamaşa - II hissə
Uzunluq: 31:07

Cəfərzadə Əzizə. "Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - I hissə
Uzunluq: 32:48

Cəfərzadə Əzizə. "Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - II hissə
Uzunluq: 29:13

Cəfərzadə Əzizə. "Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - III hissə
Uzunluq: 26:27

Cəfərzadə Əzizə."Gülüstandan öncə" povesti əsasında radio tamaşa-I hissə
Uzunluq: 30:14

Cəfərzadə Əzizə."Gülüstandan öncə" povesti əsasında radio tamaşa-II hissə
Uzunluq: 31:26

Ələsgərov S. "Hardasan ay subaylıq"
Uzunluq: 65:50

Ələsgərov S., Qurbanov Ş. "Özümüz bilərik" - I hissə
Uzunluq: 37:23

Ələsgərov S., Qurbanov Ş. "Özümüz bilərik" - II hissə
Uzunluq: 49:34

Hüseyn M. "Alov" - I hissə
Mehdi Məmmədov, İsmayıl Osmanlı, Leyla Bədirbəyli, Əlağa Ağayev,
rejissor: M.Məmmədov. Uzunluq: 53:56

Hüseyn M. "Alov" - II hissə
Mehdi Məmmədov, İsmayıl Osmanlı, Leyla Bədirbəyli, Əlağa Ağayev,
rejissor: M.Məmmədov. Uzunluq: 46:24

Qurbanov Ş., Ələsgərov S. "Olmadı elə oldu belə" - I hissə.
Uzunluq: 42:52

Qurbanov Ş., Ələsgərov S. "Olmadı elə oldu belə" - II hissə.
Uzunluq: 41:39

Məşədibəyov A. "Toy kimindir" - I hissə
Uzunluq: 39:53

Məşədibəyov A."Toy kimindir" - II hissə
Uzunluq: 59:48

Pasayev Mircəlal. "Dirilən adam"
Lütfi Məmmədbəyov, Həsənağa Salayev, Ətayə Əliyeva,
rejissor: Rauf Kazımovski. Uzunluq: 73:28

Rəsulzadə Natiq. "Tramvay" hekayə - I hissə
Uzunluq: 8:08

Rəsulzadə Natiq. "Tramvay" hekayə - II hissə
Uzunluq: 7:56

Rəsulzadə Natiq. "Tramvay" hekayə - III hissə
Uzunluq: 9:08

Şekspir. "Qış nağılı"
Uzunluq: 66:21

Şıxlı İsmayıl. "Dəli Kür" - I hissə.
Uzunluq: 55:33

Şıxlı İsmayıl. "Dəli Kür" - II hissə.
Uzunluq: 45:27

Vahabzadə Bəxtiyar. "Təyyarə kimi"
Uzunluq: 51:10