Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Audio   Səs mühazirələri 

Azərbaycan teatr tarixi. C.Cabbarlı və teatr.
Yazılma tarixi: 15.04.2012, Uzunluq: 13:36.
Müəllif: Məsməxanım Qubadova sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Azərbaycan teatr tarixi. Hüseyn Cavid və teatr.
Yazılma tarixi: 15.04.2012, Uzunluq: 12:49.
Müəllif: Məsməxanım Qubadova sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Azərbaycan teatr tarixi. XX əsr əvvələrində Azərbaycan teatrında forma və üslub axtarışları.
Yazılma tarixi: 17.04.2012, Uzunluq: 10:34.
Müəllif: Məsməxanım Qubadova sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Şərq teatr tarixi. Noh teatrının yaranması və təşəkkülü .
Yazılma tarixi: 17.04.2012, Uzunluq: 18:13.
Müəllif: Aydın Talıbzadə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Şərq teatr tarixi. Yapon teatr tarixi.
Yazılma tarixi: 17.04.2012, Uzunluq: 05:23.
Müəllif: Aydın Talıbzadə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Xarici teatr tarixi. Antik teatr tarixi.
Yazılma tarixi: 23.04.2012, Uzunluq: 02:46.
Müəllif: Şəhla Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Xarici teatr tarixi. Yunan teatrı.
Yazılma tarixi: 25.04.2012, Uzunluq: 10:13.
Müəllif: Şəhla Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Xarici teatr tarixi. Esxil və teatr.
Yazılma tarixi: 25.04.2012, Uzunluq: 06:28.
Müəllif: Şəhla Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Xarici teatr tarixi. Evripid və teatr.
Yazılma tarixi: 27.04.2012, Uzunluq: 06:14.
Müəllif: Şəhla Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.

Xarici teatr tarixi. Sofokl və teatr.
Yazılma tarixi: 27.04.2012, Uzunluq: 06:17.
Müəllif: Şəhla Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.