Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Audio   Canlı səslər 

Abdulla Şaiq
Uşaq ədəbiyyatı barədə. Uzunluq: 02:14

Abdulla Şaiq
Kitabları barədə. Uzunluq: 00:27

Abdulla Şaiq
75 illik yubileyi münasibətilə. Uzunluq: 00:51

Bayramov Bayram Salman oğlu
Ədəbiyyat barədə. Uzunluq: 06:56

Bayramov Bayram Salman oğlu
Xalqlar dostluğu barədə. Uzunluq: 07:29

Bədəlbəyli Şəmsi Bədəlbəy oğlu"
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 05:53

Cabir Novruz
Öz yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 15:48

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 03:33

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu
Yazıçı və zaman. Uzunluq: 07:52

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 07:52

Xəlil Rza Ulutürk
Öz tərcümələri və elmi planları barədə. Uzunluq: 19:22

Xəlil Rza Ulutürk
Müasir poeziyanın problemləri barədə. Uzunluq: 21:28

İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu
Konservatoriyanın 50 illiyində çıxışı. Uzunluq: 05:24

İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu
Öz yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 13:11

Kərimzadə Fərman
«Axırıncı aşırım» filmi barədə. Uzunluq: 03:16

Kəsəmənli Nüsrət
Yazıçılar ittifaqında çıxışı. Uzunluq: 04:02

Qasimov İmran Haşim oğlu
Teatrın problemləri barədə. Uzunluq: 03:22

Qurbanov Şixəli Qurban oğlu
Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayında çıxışı. Uzunluq: 06:22

Mehdi Hüseyn
«Səhər» romanı barədə. Uzunluq: 03:13

Mehdi Hüseyn
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 12:20

Mədinə Gülgün
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 09:15

Mədinə Gülgün
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 06:10

Məmməd Araz
Bahar və gözəllik barədə. Uzunluq: 13:04

Məmmədbəyov Lütfi Şahbaz oğlu
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 09:29

Məmmədov Meһdi Әsədulla oğlu
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 10:59

Məmmədov Meһdi Әsədulla oğlu
İnsan mənəviyyatı barədə. Uzunluq: 11:07

Mirvarid Dilbazi Paşa qizi
Yeni il münasibətilə çıxışı. Uzunluq: 06:25

Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu
İnsan xarakterləri barədə. Uzunluq: 05:03

Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu
Yeni il münasibətilə çıxışı. Uzunluq: 03:22

Rəsul Rza
Gənc ədəbiyyatçılara tövsiyələri. Uzunluq: 10:37

Sabit Rəhman
Sabit Rəhman özünün anadan olmasının 50 illik yubileyində çıxışı. Uzunluq: 01:15

Sabit Rəhman
Sabit Rəhmanla müsahibə. Uzunluq: 01:48

Sәmәd Vurğun
Yazıçıların III qurultayında çıxışı. Uzunluq: 04:59

Sәmәd Vurğun
Musa Cəlil haqqında (rus dilində). Uzunluq: 07:17

Süleyman Rüstəm
Yeni il münasibətilə çıxışı. Uzunluq: 05:14

Süleyman Rüstəm
70 illik yubileyi münasibətilə. Uzunluq: 01:39

Süleyman Rüstəm
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 04:31

Şixli İsmayil Qəhrəman oğlu
Yazıçıların VII qurultayında çıxışı. Uzunluq: 09:31

Şixli İsmayil Qəhrəman oğlu
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 04:00

Təhmasib Məmmədhüseyn
Bahar bayramı haqqında. Uzunluq: 07:23

Təһmasib Rza Abbasqulu oğlu
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 08:56

Təһmasib Rza Abbasqulu oğlu
Yaradıcılıq planları barədə. Uzunluq: 17:04

Tofiq Bayram
Yaradıcılığı barədə. Uzunluq: 28:43

Zeynal Xəlil
Yaradıcılığı barədə.Uzunluq: 02:38