Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Dramaturgiya və teatr   DramaturqlarAli Amirly

Ali Amirly was born in Aghdam district of the Republic of Azerbaijan, 1948. He graduated from Azaerbaijan State University. He is the author of 7 books consisted of romances, Story, plays, narrative - "Meydan", "Axirətdən qabaq gəzinti", "Ölü doğan şəhər", "Bala başa bəla", "Köhnə ev", "Ağqoyunlular və qaraqoyunlular", "İyirmi ildən sonra", "Varlı qadın", "İldırımötürən", "Axirətdən qabaq gəzinti", "Haram", "Meydan", "Sonalar gölü", "Bir il", "Ərizə", "Tapança", "Ölü doğan şəhər" .

His "15 pyes" named book have been published in 2000. he works in the Azerbaijan State university of culture and arts as teacher.

His works have been published in different magazines, newspapers such as - "Azərbaycan", "Ulduz", "Literaturnıy Azerbaydjan" .

His playes were staged in different theatre of our country - The Azerbaijan State Academic Drama Theatre, Azerbaijan State musical Comedy Theatre, Azerbaijan State Theatre of Young Spectators, Azerbaijan State young theatre, as well in Sumgait, Ganja, Sheki, Lenkaran ,Qazax, Ereven , Mingecevir, Qusar State theatres.