Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Dramaturgiya və teatr   DramaturqlarRashid bey Afandiyev
(1863-31.8.1942)

Rashid Afandiyev was born in Sheki. He began get religious education when he was 7. later in 1876 he began study in Russian school. After 2 years he came to Tiflis. Then he entered Gori Pedagogical Seminary in 1879. After graduating education in Seminary he had worked as teacher in Qabala, Sheki, Nakhchevan, Gori.

He has written plays such as -"Qan ocağı", "Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər", "Saqqalın kəraməti", "Tiflis səfərləri", "Pul dəlisi", "Arvad məsələsi" məzhəkələrini, "Bir saç telinin qiyməti", "Qızıl gül" . his drama plays were staged in different countries- Baku, Tiflis, Erevan, Ashgabad, Ganja.