Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   TeatrşünaslarHanafi Zeynally

Hanafi Zeynally was born in Baku, 1895. In 1916 had graduated from Baku middle polytechnic school and in the same year entered Baku Vocational school. In 1922 he entered Azerbaijan state university. In 1930 he has been professor assistant. He had written articles in "Kommunist", "Maarif və Mədəniyyət", "İnqilab və Mədəniyyət", "Maarif işçisi" magazines. He is the author of books - "Azərbaycan atalar sözləri və məsəllər" and "Türk ədəbiyyatı üzrə iş kitabı". He was arrested in 1937.