Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   TeatrşünaslarKamala Jafarzadeh

Kamala Jafarzadeh was born in Ali – Bayramli, 1950. she graduated from Azerbaijan State University of Culture and Arts in 1973. she had worked in the Institute of architecture and art, theatre and cinema department, Editor-in-chief in the publishing house department of the Azerbaijan Union of the Theatre Figures from 1977, Head specialist of creative work department , Assistant of the chairman, from 1998 worked as position Responsible secretary.

"Teatrda gənç aktyor problemi", "Gülarə Rəsulova", "Zülfidə Babayeva", "Fırtınadan əvvəlki harmoniya" , "Teatrşünas alimin son əsəri", "Bir aktrisa var Bakıda", "Həm teatrda, həm kinoda…", "Hüseynağa Hacıbababəyov", "Heykəltəraş Nəcəf Salamov", "Fars teatr tamaşaları", "Hind teatr tamaşaları", "Balet barədə dialoq və dialoq iştirakcıları haqqında", "Teatrın baş rəssamı ", "Meyerxold və Azərbaycan teatrı", "Səhnədə kecən illər", "Respublikamızın yaşıdları – Raxil Ginzburq", "Həsənağa Turabov ücün elegiya", "Sevgi dolu ömür" and etc writings included to her works. She is the author and redactor a number of books -Ə.Nemətzadə "İsmayıl Dağıstanlı", Barat Şəkinskaya "Xatirələrim", İ.Rəhimli "Kəsişən paralellər", "Bəşir Səfəroğlu", "Aktyora oxşamayan adam", Y.Əlioğlu "Səhnə rampasının sehri", "Sənət cevrəsinin sakinləri", "Şuşa teatrı", Ə.Cəfərzadən "Biz Cəfərzadələr" .