Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   TeatrşünaslarHuseyn Abbaszadeh

Prose-writer. Writer. Author of scenario and play. Abbaszadeh Huseyn Abbas oglu . prose writer, honored art worker of Azerbaijan (1979), Azerbaijan State prize Laureate (1984), Public writer of Azerbaijan (1991). He was born in Baku, 1922. he got education in Azerbaijan state university culture and arts. He had worked as Editor-in-chief in «Ədəbiyyat və incəsənət» (1966-1971), Secretary of the Azerbaijan Writers Union (1975-1991) . he has been rewarded «Qırmızı ulduz», «Qırmızı Əmək Bayrağı», «Böyük Vətən Müharibəsi», «Şöhrət» ordenləri. He died on 12 December, 2007 in Baku.