Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Teatr xadimləri   RejissorlarLalayev Əliqismət

Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib.

4 iyul 1956-cı ildə Salyanda doğulub. 1986-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimidir.

1980 -1989-cu illərdə Naxçıvan teatrında quruluşçu rejissor işləyib.

Naxçıvan teatrında Hüseyn Cavidin "Ana", "Uçurum", Aleksandr Dudarevin "Astana", Aleksandr Ostrovskinin "Günahsız müqəssirlər", Rüstəm İbrahimbəyovun "Ultimatum", Hidayət Orucovun "Məni qınamayın", Loğman Rəşidzadənin "Toya bir gün, bir günorta qalmış" dramlarının, Sabit Rəhman və Emin Sabitoğlunun "Hicran" musiqili komediyasının quruluşçu rejissoru olub.