Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   RejissorlarAshraf Guliyev
(25.4.1920 - 10.2.1994)

Ashraf Haji oglu Guliyev was born on the 25th of April, 1924 Baku. After graduating education in 1938 and has been sent to work Iravan State Azerbaijan Dram Theatre as actor. Since 1952 has worked as producer Academic Dram Theatre . At first has worked as Assistant and the second producer.

He was a producer of "Özgə uşağı" by Vasili Shkvarkin, "Hind gözəli" by Yuri Osnos and Viktor Vinnikov, "Bağlı qapılar" by Həsən Seyidbəyli, "Hacı Qara" by Mirze Fatali Akhundzadeh, `` Toy" by Sabit Rehman, "Köç" by Cavad Fehmi Bashgut, "Yaxşı adam" , "Kəndçi qızı" by Mirze Ibrahimov, "Oqtay Eloğlu" by Jafar Jabbarly, "Mənim günahım" by Ilyas Afandiyev, "İkinci səs" by Bakhtiyar Vahabzadeh, "Kişilərə inanmayın" by Anatoli Safronov, "Sən yanmasan..." by Nezi Khazri and etc. since 1984 he has worked at the Azerbaijan State Culture institute.

In different years he has produced in Lenkoran and Ganja theatre. ``. In 1994, was awarded the title of Honored Art worker of Azerbaijan Republic. He died on February 14, 1994 and was buried in Baku.