Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Safarov Atabala Osman oglu
(Azerbaijan State Young Spectators Theatre)

Atabala Safarov was born in devechi district of the Republic of Azerbaijan, 1949. He graduated from Azerbaijan State University of Culture and Arts in 1971.

Since 1971 he works in the Musical Comedy theatre. At the same time he works in the Young Spectators Theatre.

Main roles in – Young Spectators Theatre. 1. Hacı Qara – («Sərgüzəşti-mərdi-xəsis», Mirzə Fətəli Axundov)

2. Teymurləng – («Mola Nəsrəddin və Əmir Teymurun filləri», Əjdər Ol)

3. Hacı Qəmbər, Oğul evləndirən, Püstəxanım, dünyagörmüş kişi – («Yağış, yağmur və daldan atılan daş», Nəcəf BəyVəzirov)

4. Bəy – («Qaraca qızı», Süleyman Sani Axundov, Abdulla Şaiq)

5. Serqo – («Şeyx Sənan» H.Cavid)

6. Mola Məhəmmədqulu – («Məkkəyə gedən yol» C.Məmmədquluzadə)

Main roles in Musical Comedy theatre- 7. Şərbətəli – («Təzə gəlin», Seyfəddin Dağlı, Cahangir Cahangirov)

8. Həsənqulu bəy – («O olmasın, bu olsun», Üzeyir Hacıbəyov)

9. Şulu – («Əlli yaşında cavan», Zülfüqar Hacıbəyov)

10. Qədir – («Qızıl toy», Oqtay Kazımov, Ramiz Heydər)

11. Milyonçu – («Səhnədə məhəbbət», Sərdar Fərəcov, Əli Əmirli)

12. Kəramət – («Qız görüşə tələsir», N Məmmədov, Tofiq Bakıxanov, Aqşin Babayev)

13. Seyfi – («Subaylarınızdan görəsiniz», Süleyman Ələsgərov, İsi Məlikzadə)

14.Qazı – («Bir günlük siğə», Rəşad Nuri-Gültəkin, Sərdar Fərəcov)