Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Gurbanova Solmaz Jabrayil qizi
(Azerbaijan State Young Spectators Theatre)

She was born in Baku, 1939. Since 1953 she is the actor of Young Spectators Theatre.

She was awarded the title of honored artist of Azerbaijan in 1979 and peoples artist in 1991.

Her main roles – Juliet - («Romeo and Juliet » William Shakespeare)

Queen - («One Man, Two Guvnors » Carlo Osvaldo Goldoni)

Şəcərət - («Əlvida Hindistan» Qeybulla Rəsulov)

Ana dovşan – («Çal, oyna» İskəndər Coşğun)

Qəmərbanu - («Mahmud və Məryəm» Elçin)

Nərgiz – («Məhəbbət bir bəladır» Əhməd Orucoğlu)

Bibi – («Bala bəla sözündəndir» Əli Əmirli)

Suğra - («Mənim ağ göyərçinim» Tamara Vəliyeva)

Rəcəb - (« Anacan» Yusif Əzimzadə)

Ağca - («Qaraca qız» Süleyman Sani Axundov, Abdulla Şaiq)

Gülcamal - («Komsomol poeması» İskəndər Coşğun)

Afərid - («Rüstəm və Söhrab» İskəndər Coşğun)

Qönçə xanım – («Büllur sarayda» İlyas Əfəndiyev)