Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Guliyev Elkhan
(Azerbaijan State Academic Drama Theatre)

Elkhan Alibala oglu Guliyev was born in Baku. He graduated from Azerbaijan State University of Culture and Arts named after M.Aliyev, in 1974.

His roles in Academic Drama Theatre -

Döyüşçü («Qılınc və qələm» M.S.Ordubadi),

Zəncirvuran («Dəli yığıncağı» C.Məmmədquluzadə),

Laldinməz polis («Səhra yuxuları» Anar),

Qıran («Atabəylər» N.Həsənzadə),

Ata («Anamın kitabı» C.Məmmədquluzadə),

Alman oğlu («İnsan» S.Vurğun),

Sərkərdə Teymur («Vaqif» S.Vurğun),

Kəramət («Fəryad» B.Vahabzadə),

Jurnalist («Şeyx Xiyabani» İ.Əfəndiyev),

Ağa Bəşir («Lənkəran xanının vəziri» M.F.Axundzadə),

Qarğış («Qızıl teşt» S.Səxavət),

Erkin («Özümüzü kəsən qılınc»B.Vahabzadə),

Yarqıtay («Dar agacı» B.Vahabzadə),

Pedro («Kəllə» N.Hikmət),

Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə («Hərənin öz payı» X.Qoca),

Qulaməli («Bu dünyanın adamları» Hidayət),

Əkbər («Rəqabət» B.Vahabzadə),

Polis qonşu («Qatil» Elçin),

Axund Turab («Mesenat» Ə.Əmirli),

Polad («Eloğlu» A.Şaiq),

Sisianov («Qarabağnamə» İ.Əfəndiyev),

Nəzarətçi («Qatarın altına atılan qadın» A.Məsud),

Spectacles put on stage in Azerbaijan television by Elkhan Quliyev -

«Sarıköynək və Valehin nağılı» (Rövşən),

«Şöhrət və unudulan adam» (Fotoqraf),

«Hacı Qara» (Səfər bəy),

«Sonuncu şahid» (Prokuror),

«Qoç döyüşü» (Akif Səmədov),

«Həkimlər» (Vaqif),

«Tövbə» (Çingiz müəllim), və s. teletamaşalarda,

«Azərbaycanfilm» kinostudiyasında çəkilmiş:

«Sevinc buxtası» (Elxan),

«Ani dönüş» (Oqtay),

«Pəncərə» (Sahə müvəkkili),

«İstintaq» (Milis mayoru),

«Ağ atlı oğlan»,

«Gözəl, gözəl, gözəl dünya» (Əbdül).