Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Nasibova Rada Ziyad qizi
(Azerbaijan State cademic Drama Theatre)

Nasibova Rada was born in Ganja district of the Republic of Azerbaijan. She graduated from Azerbaijan State University of Culture and Arts, faculty of Culturology, producer department, in 2000. in 1999 she had worked in Ganja Dram theatre as actress. Her roles- Sevər ("Oqtay Eloğlu" C.Cabbarlı), Pəri ( "Nəsrəddin" Y.Əzimzadə), Leyla ("Ağa Kərim xan Ərdəbili " N.B.Vəzirov).

In 2003-2007 she had worked in Iravan State Theatre as actress. Her roles - Nataliya Stepanovna ("Təklif" A. P.Çexov), Nadya ("Tribunal" A.Makayonok), Günay ("Durnalar qayıdanda " Hidayət), Reyhan ("Məhəbbət əzabları" Ə.B. Haqverdiyev), Mərziyyə Davudova ("Kömürçü ailəsi" M.Qacar), Leyla ("Qısqanc ürəklər" M.Haqverdiyev).

In 2007 she had worked in Academic drama theatre . her roles - Təhminə ("Xurşidbanu Natəvan", İ.Əfəndiyev ), Tələbə qız ("Mesenat", Ə. Əmirli ), spring girl( "Gəl, Novruzum" S.Cavadlı,) bodyguard ("Varlı qadın", Ə. Əmirli ), black fool ("Kvazimodo" V.Hüqo), Crow ( "Şir və Dovşan" Nağıl tamaşa), Bala rabbit ("Tülkü, Tülkü, Tünbəki!..", X. Həsənova), student girl("Mesenat" Ə.Əmirli), Şölə Khanum ("Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" M.F.Axundzadə), Bədidə ("Qanlı Nigar" S.Şendil), Sweetheart ("Kabuslar" E.de Filippo), Ruh ("Teleskop Elçin").

Tv spectacles and Tv series - S.Məmmədova "Mənim üçün varsan" (Aynur), Elçin "Sarı gəlin" (Firuzə), Y.Kərimov "Qu rəqsi" (Sülhiyyə), İ.Fəhmi , C.Təvəkkül "100000 AZN " (Qırmızı paltarlı qız), Ə.Seyidov "Gürzə "(Nigar), K.Qasımov "Qaydasız döyüş " (Müstəntiq Nigar), S.Rüstəmxanlı "Cavad xan" (Amazonka), E.Quliyev "İstanbul reysi " (Falçı), "Yaddaş" (Arzu), "Bir anın həqiqəti" (Jurnalist), "Ünvansız eşq" (Leyla), "Aramızda qalsın" (Lalə), "Qayınana" (Sədaqət).