Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Mustafayeva Almaz Ahmed qizi
(Azerbaijan State Theatre of Young Spectators)

Almaz Mustafayeva was born in Aghdam district of the Republic of Azerbaijan, 1949. she finished the course of ``Cinema actors`` Under the Azərbfilm film studio. In 1968 had worked as Assistant – producer in film studio. In 1997 she was awarded the prize of «Qızıl Dərviş» .

Main roles- 1. Sadıx - («Mənim nəğməkar bibim», Əkrəm Əylisli)

2. Qaraca qız - («Qaraca qız», Süleyman Sani Axundov, Abdulla Şaiq)

3. Bahar - («Ana laylası», İskəndər Coşğun)

4. Balaca - («Mənim mehriban balam», Şaqinyan)

5. Ramo - («Əlvida Hindistan», Qeybulla Rəsulov)

6. Əhməd - («Tamahkar», Süleyman Sani Axundov)

7. Aycan, Sevinc gülü - («Aycan», Xanımana Əlibəyli)

8. İlqar - («Sehirli yaylıq», Kərim Həsənov)

9. Gəlincik - («Gəlincik», Abdulla Şaiq)

10. Bala dovşan - («Çal oyna», İskəndər Coşğun)

11. Alverçi - («Ələddinin sehrli çırağı», Nicat Kazımov)

12. Lalə - («Açıl, bənövşəm açıl», İskəndər Coşğun)

13. Qadın – («Ah, qadınlar, qadınlar», Marat Haqverdiyev)

14. Nazar – («Sirr», Alla Axundova)

15. – («Hind fantaziyası», Rafiq Əliyev)

16. Pyero – («Çəkməli pişik», Nicat Kazımov)