Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Mammadov Adalat Mati oglu
(Azerbaijan State Young spectators theatre)

Adalat Mammadov was born in Zerdab, 1949. He graduated from University of Culture and Arts named after M.A.Aliyev, 1971. since 1971 he works as actor in the Young spectators theatre.

He was awarded the title of honored artist of Azerbaijan in 1991. Main roles-

1. Arthur- («The Gadfly», Ethel Lilian Voynich)

2. Rüstəm -Zal - («Söhrab və Rüstəm», İskəndər Coşğun)

3. Atlant - («Zəncirlənmiş Prometey», Cahangir Məmmədov)

4. Bəxtiyar - («Komsomol poeması», İskəndər Coşğun)

5. Rüstəm - («Sən nə üçün yaşayırsan?», İmran Qasımov, Həsən Seyidbəyli)

6. Mahmud - («Hacı Qəmbər», Nəcəf Bəy Vəzirov)

7. Mete xan - («Bir parça Vətən», Fikrət Sadıq)

8. İnspector - («Danabaş kəndinin məktəbi», Cəlil Məmmədquluzadə)

9. Xosrov - («Ölüm hökmü», Elçin)

10. first announcer - («Şəhidlər», Bəxtiyar Vahabzadə)

11. Qurban («Olmuş əhvalat», Aqşin Babayev)