Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Mammadova Gulyaz Zakir qizi
( Azerbaijan Opera and Ballet Theatre)

"Leyli və Məcnun" - Leyli

"Aşıq Qərib" - Shahsanam

"Gəlin Qayası" - Gulbahar

"Arşın mal alan" – Telli