Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Mansurov Mansur Abdul oglu
( Azerbaijan State Puppet Theatre)

Mansur Mansurov was born on the 13th of August, 1944 in Baku. In 1966 he finished the secondary school number 190. he got education in Baku technical school of library science (1963-1966). He had worked as producer in Bayil and Medicine workers culture homes. Mansur Mansurov works in the Azerbaijan State Puppet Theatre named after Abdulla Shaiq , since 1970.

His main roles – Əli Səmədli «Cubbulunun çərpələngi» Ogre

Abdulla Şaiq «Tıq-tıq xanım» Mouse

«Yaxşı arxa» Fox

Rəhman Əlizadə «Dəcəl çəpişlər belə-belə işlər» Bodyguard

«Bilqamıs əfsanəsi» Snake

E.Quliyev ansdA.Əbilov «Dədə Qorqud» Elder

N.Zamanov and Məmmədov «Səfərin nağılı» cabalist

N.Qarnet «Ələddinin sehirli çırağı» Jinn

S.Marşal «Bu ev kimin evidir?» Hedgehog

Ə.Vəliyevin «Madarın dastanı» vizier

F.Məmmədovun «Tələ quran özü düşər» alabash

Əli Səmədlinin «Artıq tamah baş yarar» samandar

H.Ziya «Əkiz qardaşlar» Jinn

T.Mütəllibov «Meşə nağılı» Squirrel

«Danışan qayalar» Shakir

Y.Oleşa «Üç gombul» Tibul

Mirvarid Dilbazi «Göyçək Fatma» Elchin

Xanımana Əlibəyli «Cunquş» Vali

Mirmehdi Seyidzadə «Sehirli nar» Vuqar and Majnun

Əyyub Abbasov «Keçinin qisası» wolf

Vaymil Rabadan «Zəncirlənmiş Pəri» cruel

Anar «Qaravəlli» Abbas Abbasov

Üzeyir Hacıbəyov «O olmasın, bu olsun» Mashadi Ibad

Rada Moskova «Hara qaçırsan, dayça?» Mare

Şahmar Hüseynov «Sehirli güzgü» crue

Mərkəz Quliyev «Dovşanın məhkəməsi» Jackal

Firidun Qurbansoy və Bəhrəm Basqallı «Canım Qırat, Gözüm Dürat» Tsar

Mirmehdi Seyidzadə « Dwarf » Ogre

Mişşi Yuxman « Bast mat boy » Mismiriq

Eldar Baxış «Məlikməmməd» Malikmammad

Rəhman Rəhmanov «Rəhmanın nağılı» despotic

In 2012 he was awarded the title of honored artist of Azerbaijan.