Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Huseynov Rafig Mirzejan oglu
( Azerbaijan State Theatre of Young Spectators)

He was born in Hacigabul, 1941. he graduated from Azerbaijan State University of Culture and Arts, 1968.

In past he had worked as actor in the Sumgait State Dram Theatre and as teacher in the Azerbaijan State University of Culture and Arts.

Since 1972 he works in the Azerbaijan State Theatre of Young Spectators. He is the author a number of spectacles. In 1991 he was awarded the title of ``Honored artist`` of Azerbaijan.

Main Roles- 1. Leonardo - («Sükut divarı», Paola Messina)

2. Əşrəf bəy - («Hacı Qənbər», Nəcəf Bəy Vəzirov)

3. Həcir - («Söhrab və Rüstəm», İskəndər Coşğun)

4. Mələmiş müəllim - («Mənim nəğməkar bibim», Əkrəm Əylisli)

5. Mahmud - («Azad Çoban», Məmmədiyyə Yusifzadə)

6. Səlim - («Bir sahilin adamları», Xalidə Hasil

ova) 7. Dahi - («Unutmağa kimsə yox», Kamal Abdulla)

8. Qara keşiş - («Nəsrəddin», Yusif Əzimzadə)

9. Ziyad xan - («Mahmud və Məryəm», Elçin)

10. M.B.Bağırov - («Ölüm hökmü», Elçin)

11. Mkrtıç – («Hacı Qara», Mirzə Fətəli Axundov)

12. Piri Baba - («Qaraca qız», Süleyman Sani Axundov, Abdulla Şaiq)

13. Salur Qazan - («Dədəm Qorqud», Əbdüləzəl Dəmirçizadə)

14. Əmir Şeyxzamanov – («Mənim ağ göyərçinim, Tamara Vəliyeva)

15. Vətən – («Yaddaş ağrısı», Hüseynbala Mirələmov)

16. Zəvvarbaşı – («Məkkəyə gedən yol» C.Məmmədquluzadə)