Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Huseynova Elmira Enber qizi
(Azerbaijan State Puppet theatre)

Elmira Enber qizi Huseynova was born on the 8th of November, 1952 in Baku. She finished school number 159. In 1970 entered Azerbaijan State Puppet theatre named after Abdulla Shaiq and till these days works here.

She has been tour in Yemen ( 1973), Dashkend ( 1979), India ( 1980), Iran ( 1993).

Her main roles - R.Heydər «Göylər qonağı» (Ulduz),

Ə.Məmmədov «Cəsur uşaqlar» (I qız),

N.Zamanov ,M.Məmmədov «Səfərin nağılı» (Səfər),

V.Rabada «Zəncirlənmiş pəri» (Qarı),

S.Marşal «Bu ev kimin evidir?» (Qurbağa),

H.Ziya «Əkiz qardaşlar» (Əkiz tayı),

Anar « Qaravəlli» (Fəridə Fəridova),

T.Qarabağlı «Du, du yol verin» (Dovşan),

Ü.Hacıbəyov «Məşədi İbad» (Qızlar),

R.Moskvan «Hara qaçırsan dayça?» (Uşaq),

S.Dağlın«Uşağı gecə əyləndirməli» (Meymun),

F.Məmmədov «Ac qulağum, dinc qulağım» (Təlxək),

Ə.Vəliyev «Madarın dastanı» (Şah qadın), M.Lermontovun «Aşıq Qərib» (Qız),

Ç.Ələsgərov «Yabançı dostlar» (Qarğa),

Namiq Ağayev«Bakı həyətinin rekviyemi» (Anaxanım),

Həsənağa Hüseynov «Saz əhvalatı» (Qarğa),

«Ulamaqdan mələməyə» (Tülkü),

Mərkəz Quliyev «Dovşanın məhkəməsi» (Xoruz),

Rəhman Əlizadə «Sindibadın xoşbəxtlik adasına səyahəti» (Fərraş),

«Tıq-tıq xanım» (Yengə, Nübar),

«Bilqamıs əfsanəsi» (Aysel),

«Damdabaca» (Tükəz),

«Dəcəl çəpişlər, belə-belə işlər» (Şəngül),

Mirmehdi Seyidzadə «Sehirli nar» (Qız),

Əli Səmədli «Əzablı günlərin sonu» (Mimoza),

«Artıq tamah baş yarar» (İsgəndər),

«Meşədə konsert» (II dovşan),

Əyyub Abbasov «Keçinin qisası» (Şəngülüm),

Şahmar Hüseynov «Sehirli güzgü» (Dadaş),

Xanımana Əlibəyli «Gözəllər gözəli» (Nar),

Abdulla Şaiq «Üç nağıl» (Qarğa, Leylək),

«Ovçu məstan» (Xalis xeyransa, Pişik),

Mirzə Fətəli Axundov «Parisi dağıdanlar» (Xanpəri),

Tofiq Kazımov «Qoçaq Polad» (Bənövşə),

Tofiq Mütəllibov «Məşə nağılı» (Süsən),

«Danışan qayalar» (Sadıq),

Mirzağa Atəş «Cırtdan» (Gombul),

Nicat Kazımov «Ələddin» (Ana),

Eldar Baxış «Məlikməmməd» (Ortancıl qardaş).