Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Allahverdiyeva Jemile Telman qizi
(Azerbaijan State Puppet Theatre)

Jemile Telman qizi Allahverdiyeva was born on the 26th of October, 1978 in Sumgait. In 1995 she finished the secondary school number of 33 , a year later entered Azerbaijan State University of Culture and Arts. She has been accepted to the Azerbaijan State Puppet theatre named after Abdulla Shaiq , in 1997 student years.

She created some characters such as Durat («Canım Qırat, Gözüm Dürat» by Firudin Qurbansoy), Intrigue sorcery («Ələkbər əmi gülüş planetində» by Rehman Elizade), Göyçək Fatma («Göyçək Fatma» by Kemale Agayeva), Grandmother («Cik-cik xanım» by Ali Samedli), Bahar («Həsir oğlan» by Missi Yuxma), Mərcan («Ləpələrin nağılı» by Khanimana Alibekli), Hadı «Cırtdan» by Mirmehdi Seyidzade), Dilbər («Qız qalası» by Lle Hagverdiyeva), Zibeydə («Fantaziya» by Rehman Elizade).

During 2006-2009 had worked in the Young Spectators theatre. Characters played by her At the same years - «Mürafiə vəkilləri» (M.F.Axundov) Gülsəba, « Perished daily » (İ.Əfəndiyev) Fəridə, «at the edn of the world» (R.Əlizadə) III Mad, Girl, « Flyinging of the fox » (A.Şaiq) Hacıleylək, «Sara xatun» (N.Saraclı) Xanbikə, « Mermaid » (F.Mustafa) Mermaid. Since 2009 had began work as professionally actor in Puppet theatre.