Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Teatr xadimləri   Aktyorlar
Allahverdiyeva Naibe Siyavush qizi
(Azerbaijan State Theatre of Young Spectators)

She was born on the 28th of May, in Tiflis. She graduated from the faculty of Drama theatre and cinema actor of the Azerbaijan State University of Culture and Arts.

Before has worked in the Nakhcevan Musical Drama Theatre as actress. Since 1990 she works in the Young Spectators theatre. She was awarded the title of honored artist of Azerbaijan in 2000.

Main roles-

1. Münəvvər - («Mənim ağ göyərçinim», Tamara Vəliyeva)

2. Bibi - («Bala bəla sözündəndir», Əli Əmirli)

3. Səfurə - («Səsin sehri», Tahir Kazımov)

4. Burla Xatun - («Dədəm Qorqud», Əbüdəzəl Dəmirçizadə)

5. Nazlı - («O da mənəm, bu da», Dadaş Mehdi )

6. Çiçək - («Ana laylası», İskəndər Coşğun)

7. Xatun - («Mağara», Aygün Həsənoğlu)

8. Lümək - («Cücələrim», Tofiq Mütəllibov)

9. Tülkü - («Çal, oyna», İskəndər Coşğun)

10. Tükəz - («Hacı Qara», Mirzə Fətəli Axundov)

11. Konstansiya - («Məzəli hadisə», Karlo Qoldoni)

12. Çimnaz – («Çimnaz xanım yuxudadır», Süleyman rüstəm)

13. Şamama cadu – («Pəri cadu», Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev)

Main Cinema films -

1. Rita - «Qara Volqa»

2. Cevriyyə - «Məhəbbətin hökmü»

3. Sürayyə - «Sağıcı»

4. Balaxanım - «Bomba»

5. Müəllimə - «Spasibo»

6. Gulya - «Mənim ağ şəhərim» and etc.