Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Dövlət teatrlarıQazax Dövlət Dram Teatrı (QDDT)

Qazax şəhərində 1988-ci ildə təsis olunub.

Teatrın ilk tamaşası "Dar ağacı" (B.Vahabzadə) 1989-cu il iyun ayının 1-də göstərilib.

Teatrın repertuarını M.F.Axundovun, Ə.B.Haqverdiyevin, S.Rəhmanın, A.Şaiqin, M.Hüseynin, çağdaş ədiblərimizin pyesləri və tərcümə əsərləri tutur. Hazırda repertuarda bu tamaşalar əsas yer tutur: "Alov" (M.Hüseyn), "Evlənmə əhvalatı" (G.Xuqayev), "Udan kim, uduzan kim" (F.Aşurov), "Qızıl bilərzik" (P.Pançev).

Aiddir: Nazirliyin tabeçiliyində

Ünvan: Qazax şəhəri, Səməd Vurğun, 37