Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Dövlət teatrları
Azərbaycan Dövlət «Yuğ» Teatrı

 

Azərbaycan Dövlət "Yuğ" Teatrı 1989-cu ildə öz sənət eksperimentləri ilə milli mədəniyyətdə istisnalar cərgəsi əmələ gətirmiş rejissor Vaqif İbrahimoğlu tərəfindən yaradılıb və Milli Teatrın dördüncü mərtəbəsinin kiçik səhnəsində fəaliyyətə başlayıb.

1993-cü ildə teatra Dövlət statusu verilib.

2003-cü ildə isə "Yuğ" Teatrı Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarov küçəsindəki köhnə hamamın binasına köçürülüb.

"Yuğ" Teatrının poetikası qədim türklərin "yuğlama" (həlak olmuş igidin şərəfinə qopuz /saz/ musiqisinin müşayətilə təntənəli surətdə keçirilən yas məclisi) mərasimi, şamançılıq ənənələrilə çağdaş Avropa teatr avanqardının prinsiplərinin suintezi üzərində qurulub. Burada bədən və söz autentik götürülür: sözlə bədənin reaksiyası və bədənin sözə verdiyi enerji məkanda tamaşa yaradan amil kimi qiymətləndirilir.

Teatr öz repertuar siyasətində daha çox müasir müəlliflərin mətnlərinə müraciət edir və onların yozumunu (interpretasiyasını) mətlərin özündən daha önəmli sayır. Klassika ilə iş zamanı da bir qayda olaraq bu prinsip gözlənilir.

 

Aiddir: Nazirliyin tabeçiliyində

Ünvan: Bakı şəhəri, Murtuza Muxtarov, 83

Telefon: (+994 12) 494-28-90, (+994 12) 494-39-82

Faks: (+994 12) 494-39-82

Vebsayt: www.yugteatr.org