Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Dövlət teatrlarıGusar State Lezgian Drama Theatre

Gusar State Lezgian Drama Theatre was founded according to According to the decision of the Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan on 3 July , 1992 and According to the order of the President of the Republic of Azerbaijan on 26 July , 1992 . Theatre have been placed In the building of the Gusar culture house. First official spectacles was shown with the play of Figeyrodo ``Ezop``, on 3 April, 1993.

In 200 ner director was appointed to the Theatre – Rahimkhan Qarakhanov. He translated works to Lezgian. Ə.Haqverdiyev, C.Cabbarlı, İ.Əfəndiyev S.Rəhman, Elçin, F.Mustafa, İ.Məlikzadə, Ə.Əmirli are included to this list. He had given system to some spectacles in the repertoire of the theatre, had worked as actor.

During this time he prepared 55 new spectacles: N.B.Vəzirov «Ağa Kərim xan Ərdəbili», S.S.Axundov «Tamahkar» (dövlət sifarişi 2007), S.Rəhman «Yalan». İ.Əfəndiyev «Büllur sarayda», «Bizim qəribə taleyimiz», «Atayevlər ailəsi», Elçin «Qatil», «Mənim ərim dəlidir», Hidayət «Məni qınamayın», Ə.Əmirli «Onun iki qabırğası», «Varlı qadın», Ə.Səmədli «İmam Şamil», M.Əlizadə «Dağ çiçəyi», A.Məmmədov «Həmyerlilər» and others. In 2010 put on stage «Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini» by N.B. Vezirov. Rahimkhan Qarakhanov was awarded the honorary title of Honoured Cultural Worker in 2006 according to the decision of the Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan.

Gusar State Lezgian Drama Theatre take part in the National Theatre Festival with the «Varlı qadın» (A.Amirli) spectacle.

In the theatre work about 63.5 workers. 5 persons from them administration, 22 persons staff of artist , 8 persons is art staff , 28.5 technical staff. At present Faiq Qardaşov leads to theatre.