Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Dövlət teatrlarıGanja State Puppet theatre

Ganja State Puppet theatre has carried out activity till1986 as people theatre. Theatre got state status on October 8th, 1986. Over 100 spectacles have been prepared during this time in the theatre.

Theater was a participant of International festivals of Puppet Theatre East people puppet theatre festival ( Almali, 1994), first international puppet theatres festival ( Kutaisi, 1996), puppet and shade plays festival ( Baku, 200), International Qaragoz puppet and shade theatres festival ( Bursa, 2001), ``Magic curtain`` child spectacles festival ( Torqovish, 2005), ``National classics at the stage of the puppet theatres`` festval ( Ivano-Frankovsk, 2005), ``Puppet theatres week`` ( Baku, 2008).

Current repertoire: N.Gəncəvi «Xeyir və şər», M.F.Axundov «Xırs quldurbasan», S.S.Axundov «Qaraca qız», A.Şaiq «Fitnə», R.Əlizadə «Keçəlin toyu», R.Həsənli «Ağca və qaraca», «Qoğal», F.Tarıverdiyev «Oğul-noğul», N.Kasio «İki dəcəl şirciyəz», «Qız qalası».

State orders: X.Əlibəyli «Aycan», M.Seyidzadə «Billur qəsr»

On state table: 38 Person

Honorary titles: 1 Person

Creative staff: 12 Person

President pensioners: not

President prize-winners: not