Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Musiqi və teatr   DirijorlarKamal Abdullayev
(18.1.1927-5.12.1997)

Bakıda doğulub ADK-nı (1948) və Moskva Dövlət konservatoriyasını (1952) bitirib. ADOBT-də dirijor (1952) və baş dirijor (1953 -1959) işləyib. Sonralar Donetsk OBT-da, Moskva Musiqili Teatrında baş dirijor kürsüsünü tutub.

Azərbaycanın Xalq Artisti fəxri adına layiq görülüb (1967). Kamal Cahanbəxş oğlu Abdullayev ADOBT-də P.İ.Çaykovskinin "Yevgeni Onegin", Ü.Hacıbəylinin "Əsli və Kərəm", "Leyli və Məcnun" operalarına, Q.Qarayevin "Yeddi gözəl", S.Hacıbəyovun "Gülşən" baletlərinə dirijorluq edib.