Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D museum exposition Virtual tour Encyclopedic Dictionary of Theatre Siteography Epistolary heritage  

Musiqi və teatr   BəstəkarlarRamiz Mirishli
(1934)

Ramiz Mirishli was born in Nakchevan. After graduating music education in Nakchevan he came to Baku and continued education in Baku music school. Later he entered to Azerbaijan State conservatory where he was student of J.Hajiyev. He is the author of many unforgettable and Irreplaceable works for Azerbaijan music. "Simfoniya", Dramatic plays "Bahar qızı", "Vicdan", "Dağlarda işıq" , songs "Gülsarə" "Qızqayıt" , "Salam, Kür çayı" , "Naxçıvan təranəsi" , "Dalğalar", "Həyatım gəl", "Bulağa gəl", "Səni tapdım", "Bayram axşamları".

He works in the Azerbaijan State Conservatory more than 20 years.