Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

3D Muzey ekspozisiyası Virtual tur Ensiklopedik teatr lüğəti Saytoqrafiya Epistolyar irs  

Rəssam və teatr   RəssamlarXalıqov Qəzənfər Ələkbər oğlu
Xalq rəssamı

 

Qəzənfər Xalıqov 1898-ci ildə anadan olmuşdur. Azәrbaycan Dövlәt Rәssamlıq Texnikumunda təhsil almışdır (1928).

"Molla Nəsrəddin" jurnalında karikaturaçı kimi çalışmışdır. Xalıqov həmçinin teatr və kino dekorativ sənətkarı kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Bir müddәt AOBT-nda işlәmiş, Ü. Hacıbəyovun «Koroğlu» operasının geyim eskizlәrini һazırlamışdır.

Azərbaycan Xalq Rəssamıdır (1973).

Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində Q. Xalıqovun şərəfinə orta məktəb və küçə adlandırılmışdır.